Jak Diagnostikovat Roztroušenou Sklerózu: 9 Kroků (s Obrázky)

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní porucha, na kterou v současné době neexistuje lék. Choroba je charakterizována necitlivostí nebo slabostí v celém těle, problémy se zrakem, nedostatkem rovnováhy a únavou. Protože není žádný specifický diagnostický protokol pro tuto chorobu, obvykle se podstupuje série vyšetření, k vyloučení jiných příčin pacientových příznaků. Vyšetření k odhalení roztroušené sklerózy mohou zahrnovat krevní testy, lumbální punkci a diagnostický postup známý jako vyšetření evokovaných potenciálů. Diagnóza roztroušené sklerózy je výsledkem, když nejsou během vyšetření objeveny jiné fyzické poruchy.

Hledání příznaků

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Objednejte se k vašemu lékaři kvůli prodiskutování vašich příznaků a možné diagnóze roztroušené sklerózy (RS). I když je v pořádku pokusit se diagnostikovat si RS sami, kvůli obšírné a těžké diagnóze je těžké i pro licencovaného odborníka dosáhnout jistoty.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Hledejte časné příznaky RS. Mnoho lidí s RS pociťují své první příznaky mezi 20 a 40 lety věku. Pokud narazíte na některý z následujících příznaků, zapište si je pro vašeho lékaře, aby je mohl použít k vyloučení jiných možných zdravotních potíží:

Rozmazané nebo dvojité vidění

Nemotornost nebo potíže s koordinací

Potíže s myšlením

Ztráta rovnováhy

Necitlivost a brnění

Slabost v ruce nebo noze

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Uvědomte si, že příznaky RS se projevují u různých pacientů různě. Žádné dva případy RS se neprezentují stejným způsobem. Tak můžete mít:

Jeden příznak následovaný obdobím měsíců nebo dokonce let, než se příznak znovu projeví nebo se objeví nový příznak.

Jeden nebo několik příznaků v blízkosti jiného, s příznaky zhoršujícími se během týdnů nebo měsíců.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Hledejte nejčastější příznaky RS. Mezi tyto příznaky patří:

Pocity mravenčení, ale také necitlivosti, svědění, pálení nebo bodání po těle. Tyto příznaky se objevují zhruba u poloviny pacientů s RS.

Potíže se střevy a močovým měchýřem. Mezi ty patří zácpa, časté močení, náhlé naléhavé nutkání k močení, potíže s úplným vyprázdněným močového měchýře a potřeba močení v noci.

See also  Health Benefits Of Mint

Svalová slabost nebo křeče ústící v potíže s chůzí. Další potenciální příznaky mohou tento příznak zhoršit.

Malátnost nebo motání hlavy. Zatímco úplná závrať nebývá častá, pocity malátnosti a motání hlavy časté jsou.

Únava. Zhruba 80% pacientů s RS cítí chronickou únavu. Dokonce i po kvalitním spánku moho pacientů trpících RS říká, že se cítí unavení a vyčerpaní. Únava spojená s RS je často nezávislá na množství fyzické práce nebo cvičení, které děláte.

Sexuální potíže včetně vaginální suchosti u žen a potíží s dosahováním erekce u mužů. Sexuální potíže mohou vést k nižší reakci na dotek, nižším sexuálním potřebám a potížím s dosahováním orgasmu.

Potíže s mluvením. Ty zahrnují dlouhé mezery mezi řetězcem slov, nezřetelnou mluvu nebo intenzivní nosovostí.

Potíže s myšlením. Časté jsou potíže se soustředěním, potíže s pamětí a nízký rozsah pozornosti.

Třes nebo chvění, které ztěžují některé každodenní činnosti.

Potíže se zrakem obvykle postihující pouze jedno oko. Mezi příklady patří tmavá skvrna (skvrny) ve středu oka, rozmazané nebo našedlé vidění, bolest nebo dočasná ztráta zraku.

Dokončení diagnózy

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Zajděte si na krevní testy, které přivedou vašeho lékaře blíže k diagnostice roztroušené sklerózy. To se stane vyloučením jiných potenciálních chorob, které by mohly způsobovat příznaky. Zánětlivé onemocnění, infekce a chemická nerovnováha mohou vést k podobným příznakům, takže se vám rozbliká varovná kontrolka, ale zároveň to může být jen falešný poplach. Kromě toho mnoho z těchto nemocí může být účinně léčeno léky nebo jinými prostředky.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Naplánujte s vaším lékařem lumbální punkci. Přestože může být lumbální punkce bolestivá, je to základní krok při diagnostice RS. Toto vyšetření zahrnuje odběr malého vzorku tekutiny z míšního kanálu, které se posílá na analýzu do laboratoře. Lumbální punkce je často součástí diagnostiky roztroušené sklerózy, protože tekutina může vykazovat abnormality v bílých krvinkách nebo bílkovinách, které mohou značit funkční poruchy v imunitním systému těla a přítomnost choroby. Tento test také může vyloučit jiné choroby a infekce.

See also  Health Benefits Of Spinach

Při přípravě na lumbální punkci:

Řekněte svému lékaři, jestli berete nějaké léky nebo bylinné přípravky, které mohou zředit vaší krev.

Vyprázdněte si močový měchýř.

Podepište informovaný souhlas a případně vyplňte požadované formuláře.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Připravte se na MRI prostřednictvím vašeho lékaře nebo místního zdravotního zařízení. Toto vyšetření, také známé jako magnetická rezonance, využívá magnet, radiové vlny a počítač k vytvoření obrazu mozku a míchy. Toto vyšetření může být nápomocné při tvorbě diagnózy roztroušené sklerózy, protože často vykazuje abnormality nebo poškození v těchto oblastech, které mohou značit přítomnost choroby.

MRI je považována za jedno z nejlepších vyšetření v současnosti používaných k diagnostikování roztroušen sklerózy, přestože diagnóza RS je nemožná pouze pomocí samotné MRI. To proto, že pacienti mohou ještě vykazovat normální MRI a přitom mít RS. Na druhou stranu obzvlášť starší lidé mohou mít na mozku léze, které vypadají jako RS, ale nejsou jí.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Požádejte svého lékaře o test evokovaných potenciálů. Jak se doktoři učí více o tom, jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu, poskytuje toto vyšetření další informace k přesnému stanovení choroby. Postup není bolestivý a zahrnuje použití vizuálních nebo elektrických stimulů k měření elektrických signálů, které vaše tělo vysílá k mozku. Toto vyšetření může provést váš lékař, ale pro interpretaci se obvykle posílá neurologovi.

Jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu: 9 Kroků (s obrázky)

Domluvte si následnou návštěvu vašeho lékaře, jakmile budou všechna vyšetření hotová, abyste zjistili, zda je možné udělat definitivní diagnózu roztroušené sklerózy. Pokud váš lékař může na základě vyšetření rozhodnout o diagnóze roztroušené sklerózy, přejdete k léčbě. Ta zahrnuje učení se účinného zvládání příznaků a zpomalení postupu nemoci.

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.